push泰星的电视剧甜蜜:各科教师博客名录(网易)

来源:百度文库 编辑:八卦区 时间:2020/01/22 21:58:54
A,中学语文
1,学喜                                       http://yxx683.blog.163.com/
2,xichengwuzhaohui                 http://xichengwuzhaohui.blog.163.com/
3, 空雨凭栏                               http://kongyupinglan.blog.163.com/
4,霜染枫林                                http://98wangxia.blog.163.com/
5,代老师                                   http://blog.163.com/dailiran@126/
6, 漫天飞雪                               http://zhongshihai100.blog.163.com/
7,王智魁                                   http://cawzhk.blog.163.com/
8,明磊                                        http://sml-25.blog.163.com/
9,阆苑雅姝                                http://wjyghww.blog.163.com/
10,顾老师(一个乡村教师的自留地)http://gujiande.blog.163.com/
11,一杯清茶                              http://wangxuefeng588.blog.163.com/profile/
12, 温馨小屋                             http://hbjmzhhzx.blog.163.com/
13,战无不胜                              http://shuxm52.blog.163.com/
14,jmdbwzz                               http://jmdbwzz.blog.163.com/
15, 苦恼人的笑                         http://xyb-1116.blog.163.com/
16,麦子                                     http://wangguixiang1978.blog.163.com/
17,杰出作文博客                       http://blog.163.com/jiechu128@126/
18,qicaibei2008                        http://qicaibei2008.blog.163.com/
19,境界                                     http://zfl8335.blog.163.com/
20, 我心飞翔(孙成祥)                http://scx338910000.blog.163.com/
21,永远的守候                           http://blog.163.com/jh_53/
22,伊明的空间                           http://wxm78.blog.163.com/
23,清风依依                              http://sdqystcdx.blog.163.com/
24,通向幸福门有你                   http://blog.163.com/kanglianghr@126/
25,独钓孤舟                              http://weidy66966.blog.163.com/
26,糖果teacher                         http://teacherxiaom.blog.163.com/
27,老黄羊                                 http://dmzzhzl.blog.163.com/
28,鸿鹄班主                              http://ztpyanshuying.blog.163.com/
B,中学数学
1, 风中走石                              http://yl7049.blog.163.com/
2,爱莲说                                    http://blog.163.com/chenchao9873@126/
3,yzq1343079                          http://yzq1343079.blog.163.com/
4, 东风斜                                   http://tanzhihua8.blog.163.com/
C,中学英语
1,流动的光彩                            http://wxj556677889900.blog.163.com/
2,快乐英语                                http://wuzengping.blog.163.com/
3, 利芳英语                              http://vincenthlf.blog.163.com/
4,玉兔王子                               http://blog.163.com/bilixiang123@126/
5,戴维老师                               http://davyliang.blog.163.com/
6,无独有偶                                http://yangzz8433.blog.163.com/
7, 生活委员                               http://blog.163.com/hanshuishi_001/
8, Miss Chen                             http://tarachan.blog.163.com/
9, 岁月如歌                              http://qychlm.blog.163.com/
10,舒馨晨曦                               http://akbjjqqlb768.blog.163.com/
11, 庆云小学英语教研博客         http://yyzjw.blog.163.com/
D,中学思品
1,谢彬                                      http://blog.163.com/xie_bin2006@126/
2,白马宣子                                http://blog.163.com/xuands928@126/
3,谢彬                                      http://blog.163.com/xie_bin2006@126/
E,中学物理
1,无印良品                                http://gengbiao0558.blog.163.com/
2,森林狂想曲                            http://xucunfu2008.blog.163.com/
3,探索者 ( 探索物理教育规律)http://qfsdxxli.blog.163.com/
4,儒风                                      http://wenchengqiu1972.blog.163.com/
5,姚铎俟                                  http://liudaming83921.blog.163.com/
6,碧雪明思                                http://blog.163.com/janny1965@yeah/
F,中学化学
1,沧海一粟                                http://csl2181.blog.163.com/
2, 悟教                                      http://kang.yong1965.blog.163.com/
3,化学教研组                           http://syzxhxz.blog.163.com/
4,林风(赵德军)                     http://zhaodejunwsyz.blog.163.com/
5,放假的我                              http://xzt4761682.blog.163.com/
6,小皮(与狼共舞)                 http://wfyzshp.blog.163.com/
7,huaxuevcm                          http://huaxuevcm.blog.163.com/
8,zyqhuaxue                            http://zyqhuaxue.blog.163.com/
9,lljxxmh                                   http://lljxxmh.blog.163.com/
10,奉献                                   http://abc123814726.blog.163.com/
11,大海之家                            http://seasj12345.blog.163.com/
12,蜀麓耕夫                            http://xgf2881.blog.163.com/
13,庆云化学天地                     http://qyzhjw008.blog.163.com/
G,中学历史
1,學習三人行                          http://zhf.868.blog.163.com/
2,山瑰                                    http://blog.163.com/shan_gui/
3,千年沉淀                             http://zfyzyfy.blog.163.com/
H,中学生物
1,小丘归来                               http://qjwjywx.blog.163.com/
2,夜听雨                                  http://blog.163.com/ty200202_0/
3, 小乜 (小乜的生物教学空间) http://blog.163.com/xiaomie_zhouwei/
4, 蒋迎仙(蒋老师的生物课堂内外) http://jsl66yx8.blog.163.com/
5,  小黑牛                                  http://niuwenan6412.blog.163.com/
6,  叶绿体                                   http://xinhekou99.blog.163.com/
7, 秦人                                        http://weixiaocheng2005.blog.163.com/
8,  新核糖体                               http://xinhetangti.blog.163.com/
9, 蒸水滔滔                                http://wkl62.blog.163.com/
10,xyz(心灵家园)                   http://blog.163.com/zyx125798@126/
11,冯占武                                  http://fengzhanwu6666.blog.163.com/
12,东流水                                  http://lxd4518.blog.163.com/
13, 金岸怡风 (对人教版生物教材有深刻理解的人) http://blog.sina.com.cn/s/blog_531bfbcd0100b2yi.html
14,黑猫 (林祖荣的BLOG)     http://blog.sina.com.cn/linzurong
15,陈捍东                                  http://cnchenhd.blog.163.com/
16, 大牌大熊(《中学生物学》编辑包春莹)http://blog.sina.com.cn/bcying
17,跑跑懒懒                              http://pest531.blog.163.com/
L,中学地理
1,南湖过客                            http://sijia1129.blog.163.com/
2,小鱼                  http://zhaoxiafeng74.blog.163.com/
M,中学音体美
1,仁心                                      http://jiaozherenxin.blog.163.com/
2,体育高考网                          http://zgtygk.blog.163.com/
3, 名将之约                             http://lianjie-64.blog.163.com/
N,小学语文
1,小学生作文主题社区             http://klzw567.blog.163.com/
2,相知一笑                              http://chenyu-fuchen.blog.163.com/
3,田冰冰                                  http://bs2007120.blog.163.com/
4,melody                                 http://melody.7711.blog.163.com/
5,湘老牛                                   http://ahxclxlx.blog.163.com/
6,春华秋实                               http://fyr1972.blog.163.com/
7,徐老师                                  http://xqx200.blog.163.com/
8,寒梅英姿                               http://jmdbst1964.blog.163.com/
9, yuanzi313                           http://blog.163.com/yuanzi313@126/
10,fdlmxxywz(福鼎市流美中心小学语文教研中心)http://fdlmxxywz.blog.163.com/
11,秋实                                   http://blog.163.com/nyly68@126/
12,开开心心                            http://shanhexiuse.blog.163.com/
13,雲藝                                   http://xuyunyi618.blog.163.com/
14,2010级快乐三班                 http://jclxx201003.blog.163.com/
15,语文方舟                            http://yuwenfang.zhou.blog.163.com/
O,小学数学
1,一滴海水                                http://gdchenzhiwei.blog.163.com/
2,sunmei                                   http://s.m765.blog.163.com/
3, 爱笑的鱼(眼中的数学)      http://yjm032.blog.163.com/
4, 野菊花                                  http://wj-20061024.blog.163.com/
5,mmm...sss                             http://blog.163.com/mmm...sss/
6,春暖花开yx                             http://yldh168.blog.163.com/
7,自由飞翔                                http://wangfang5717.blog.163.com/
8,诸葛算术                              http://zhugesuanshu.blog.163.com/
9,一剑飘雪 (数学小站)          http://dysyx51.blog.163.com/
10,云儿(新立数学家园)         http://xinlishuxue.blog.163.com/
11,一片天                                  http://jyscy8886.blog.163.com/
12, 数学世界                            http://shuxueshi.jie.blog.163.com/
13,sdbzwangtao                        http://sdbzwangtao.blog.163.com/
14,pingge                                  http://rmlliguoping.blog.163.com/
P,小学英语
1,林祥春                                      http://blog.163.com/gogofish_2009/
Q,班主任
1 ,老板老班                               http://chen024177.blog.163.com/
2,万玮                                       http://blog.163.com/phwan@126/
3,yc红袖                                    http://yczxcxh.blog.163.com/
4,驼峰班主任工作室                 http://disanshuyangguang.blog.163.com/
5,陈老师                                   http://moon-first.blog.163.com/
6,王立华                                   http://3298627.blog.163.com/
7,桃李部落                                http://207class2.blog.163.com/
8,浮尘                                      http://fuchen0929.blog.163.com/
R,理论与实践(管理、综合)
1,乐天                                      http://netllove.blog.163.com/
2,碧溪                                      http://nspxs.blog.163.com/
3,樊瑞视点(愚公)                 http://fryg.blog.163.com/
4, 黄梅雨                                  http://hmjys.blog.163.com/
5,书呆子                                  http://he-zhengquan.blog.163.com/
6,他山石                                  http://lejiewang.blog.163.com/
7,云海一色                                http://blog.163.com/whiteweiyun@126/
8,竹白(守望的距离)             http://zhuxiaomengdi.blog.163.com/
9,岐山李钊教育                       http://lizhao169.blog.163.com/
10,王显东                                http://wang-xd-668.blog.163.com/
11,天然                                    http://fxz1229.blog.163.com/
12,鲜活生命                             http://zhaomingsheng668.blog.163.com/
13,皮青松教研                         http://blog.163.com/qxjnjy0912@126/
14,小荷才露尖尖角                  http://jllytgw.blog.163.com/
15,三槐堂                                http://wangyimin581.blog.163.com/
16,南山风                                http://nacsq.blog.163.com/
17,老方                                   http://fjq5528727.blog.163.com/
18,考拉的救赎                         http://kaoladejiushu.blog.163.com/
19,渔翁                                    http://naqymh.blog.163.com/
20,明霞(生命之歌-我的教育思考) http://sd-smx.blog.163.com/
21,赵加琛                               http://zhjchjxyj.blog.163.com/
22,徐痴人                                http://blog.163.com/twtbg@126/
23,Diana                                http://deskbylakemichigan.blog.163.com/
24,兴趣教育行者                      http://hllbe.blog.163.com/
25,云海一色                           http://blog.163.com/whiteweiyun@126/
26,樱树飞花                           http://2006yingshufeihua.blog.163.com/
27,高效课堂践行者                http://lhb315.blog.163.com/
28, 陶髯翁                             http://blog.163.com/tsk13648818699@126/
29,思想家                              http://sylnnw.blog.163.com/
30,武建君                              http://wuwentong0535.blog.163.com/
31, 荷风笙雅                         http://blog.163.com/hesheng7154@126/
说明:有人喜欢收集教育名家博客,我更喜欢收集草根教师的博客。因为草根教师离我们更近,更能让我们的教师所接受。将我眼中的草根教师博客中的精品收录于此,主要是方便县内教师浏览、借鉴和学习,无其他目的!随时收集随时更新,呵呵,无法排名!
感谢湖南株洲市谢佳(博客跑跑懒懒)老师的热情帮助!
教 育 网 址
数学首页数学名站数学报刊
数学教学数学教辅数学学习
数学教研数学组织数学贴吧
教育导航通用导航模板代码
英语首页英语名站英语报刊
英语教学英语考试英语教辅
英语作文英语学习英语贴吧
蟠桃首页教育导航 通用导航
物理首页物理名站物理教学
物理实验物理组织物理其他
教育导航通用导航物理贴吧
化学首页化学名站化学报刊
化学实验化学组织化学贴吧
蟠桃首页教育导航通用导航
历史首页历史名站历史教学
历史教辅历史学习历史名博
历史博览博物馆历史组织
历史贴吧教育导航通用导航
音乐首页音乐名站音乐报刊
音乐院校音乐流行音乐学习
音乐协会音乐贴吧蟠桃首页
教育导航通用导航模板代码
幼教首页幼教综合幼儿教学
幼教报刊幼儿论坛幼儿博客
在线阅读幼儿才艺幼儿健康
幼儿娱乐智慧树幼儿电视
幼儿园幼儿贴吧蟠桃首页
语文首页语文名站语文报刊
语文教学语文考试语文教辅
作文写作语文学习语文教研
语文组织语文贴吧更多语文
蟠桃首页教育导航通用导航
《各科教师博客名录(他山之石: 我眼中的草根精品)——不断更新中》
新浪教育教学博客圈荟萃

新浪教育教学博客圈荟萃(更新中。。。)
为方便广大热爱教育的博友交流教学经验,本人经过几天的搜索整理,先整理出近150个有关教育教学的博客圈,欢迎广大博友参考加入!
http://q.blog.sina.com.cn/hsentlstunion中学英语教学研考联盟
http://q.blog.sina.com.cn/red98中小学教师博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/grteacher高三教师博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/nqsx中小学英语
http://q.blog.sina.com.cn/missyangquanzi英语学习趣坛
http://q.blog.sina.com.cn/gaokaoks5u高考追梦
http://q.blog.sina.com.cn/luxijiaoyu 中国教育论坛地
http://q.blog.sina.com.cn/xbyyjx西部英语教学
http://q.blog.sina.com.cn/mlbc教科语文之家博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/xiaozhangj 中小学校长家园
http://q.blog.sina.com.cn/hnjtjy 河南家庭教育专家博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/jiangaijun2008 爱的教育
http://q.blog.sina.com.cn/jy81 家庭教育随笔
http://q.blog.sina.com.cn/zhgkao  中学生家长圈
http://q.blog.sina.com.cn/tjq55 教育精华博文圈
http://q.blog.sina.com.cn/jiangaijun08 中华教育
http://q.blog.sina.com.cn/zhoulaoshifuerdai 富裕家庭子女教育
http://q.blog.sina.com.cn/xhdjr 学海点津
http://q.baby.sina.com.cn/xxclass 小学班级博客圈
http://q.baby.sina.com.cn/xxsjz2010 小学生家长圈
http://q.baby.sina.com.cn/xxsjz2005 小学生家长圈
http://q.baby.sina.com.cn/xxsjz2008 小学生家长圈
http://q.baby.sina.com.cn/xxsjz2006 小学生家长圈
http://q.baby.sina.com.cn/qilubaby 齐鲁妈咪育儿圈
http://q.sina.com.cn/b7188 中学生心理教育
http://q.sina.com.cn/chuyiquan 高一家长圈
http://q.blog.sina.com.cn/hanyuancheng汉源承国学教育圈
http://q.blog.sina.com.cn/jeanyj天下教师
http://q.blog.sina.com.cn/zgjsfzlt中国教师发展论坛
http://q.blog.sina.com.cn/gzyzczywz我爱学语文
http://q.blog.sina.com.cn/cltw师生风采苑
http://q.blog.sina.com.cn/jysl教育沙龙
http://q.blog.sina.com.cn/jiashi好家长好老师
http://q.blog.sina.com.cn/linghu958点灯的心教育圈
http://q.blog.sina.com.cn/wsq09625名师优生乐园
http://q.blog.sina.com.cn/xingqiao教育教学—心桥
http://q.blog.sina.com.cn/xingrb2004中国名师联盟
http://q.blog.sina.com.cn/grade6九年级学生圈子
http://q.blog.sina.com.cn/wo66788健康教育
http://q.blog.sina.com.cn/bvcxz不公平的教育
http://q.blog.sina.com.cn/gaokaoks5u高考追梦
http://q.blog.sina.com.cn/aect教育技术学
http://q.blog.sina.com.cn/jiatingxinxi青少年媒介素养教育
http://q.blog.sina.com.cn/learningscience学习的科学与技术
http://q.blog.sina.com.cn/jiaoyujishuxue教育技术学博客圈
http://q.sina.com.cn/zjcxq职教畅想曲
http://q.blog.sina.com.cn/zhijiaoren职业教育人
http://q.blog.sina.com.cn/jiaoshiquan中小学教师家园
http://q.blog.sina.com.cn/shgk上海高考
http://q.blog.sina.com.cn/shaoshand学生指导圈
http://q.blog.sina.com.cn/h1601800580素质教育论坛
http://q.blog.sina.com.cn/lihong教师圈
http://q.blog.sina.com.cn/nqsx中小学英语
http://q.blog.sina.com.cn/zhengyizhetongmeng中国名师圈
http://q.blog.sina.com.cn/gsjiazhang高三家长博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/renjiaoxiaoyu小学语文
http://q.sina.com.cn/yinxinq教师平台
http://q.sina.com.cn/xiaohua6984守望教育
http://q.blog.sina.com.cn/chus初三学生圈子
http://q.blog.sina.com.cn/risepta瑞思家长教师圈
http://q.blog.sina.com.cn/zhongk中考博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/gyjs高三教师博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/gkbk高考博友圈
http://q.blog.sina.com.cn/wuzaizhu乡村教育
http://q.blog.sina.com.cn/ywyuandi语文教学园地
http://q.blog.sina.com.cn/huangyuan777浙派语文
http://q.blog.sina.com.cn/ygzxzhf中国教育论坛
http://q.blog.sina.com.cn/jiaoyupl教育评论博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/ffdwz教师论道
http://q.blog.sina.com.cn/zgbzr中国班主任
http://q.blog.sina.com.cn/dlxgwl物理教师空间
http://q.blog.sina.com.cn/faxianzhe发现者教育博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/look教育观察
http://q.blog.sina.com.cn/jiaoyupl教育评论博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/lygjy冷眼观教育
http://q.blog.sina.com.cn/after60中小学教师论坛
http://q.blog.sina.com.cn/xbz4668家校引导平台
http://q.blog.sina.com.cn/hfjysx教育视线
http://q.blog.sina.com.cn/hgjyq黄冈教育圈
http://q.blog.sina.com.cn/english9888英语教师圈
http://q.blog.sina.com.cn/liangxinjiaoyu良心教育
http://q.blog.sina.com.cn/chus初三学生圈
http://q.blog.sina.com.cn/zjzgz小学数学教学交流
http://q.blog.sina.com.cn/grade6九年级学生圈子
http://q.blog.sina.com.cn/share169家长博友会
http://q.blog.sina.com.cn/tjq55教育精华博文圈
http://q.blog.sina.com.cn/cyxstd初一学生天地
http://q.blog.sina.com.cn/lichunhua本真教育
http://q.blog.sina.com.cn/cnteachers中国教师博客联盟
http://q.blog.sina.com.cn/cbs2008安徽教师博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/XZPT校长平台博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/zhengyizhetongmeng中国名师圈
http://q.blog.sina.com.cn/jyshx教育社会学
http://q.blog.sina.com.cn/fyanfan教育人家
http://q.blog.sina.com.cn/lgsplsj中小学教育
http://q.blog.sina.com.cn/zgjswb中国教师文博博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/bjftsnjyw小学语文教学交流园地
http://q.blog.sina.com.cn/hf38zhxyfzh方正教育博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/yuanding00园丁苑
http://q.blog.sina.com.cn/lihong教师圈
http://q.blog.sina.com.cn/tyty小学生家庭教育
http://q.blog.sina.com.cn/w6521亲子教育
http://q.blog.sina.com.cn/wxzhw教育与生活
http://q.blog.sina.com.cn/daiguo98新自我新教育
http://q.blog.sina.com.cn/hmhbcn黄梅博客联盟
http://q.blog.sina.com.cn/zjx666999阳城教育沙龙
http://q.sina.com.cn/control/join_group.php?id=1001004219教育绿园
http://q.blog.sina.com.cn/caifu5188中国名师
http://q.blog.sina.com.cn/cltw师生风采苑
http://q.blog.sina.com.cn/jiangtaojing教育视野
http://q.blog.sina.com.cn/qhxbjy西部教育
http://q.blog.sina.com.cn/gzjy关注教育
http://q.blog.sina.com.cn/dashixiong教师心语
http://q.blog.sina.com.cn/dizhikun教育的春天
http://q.blog.sina.com.cn/xljs心理教师
http://q.blog.sina.com.cn/after60中小学教师论坛
http://q.blog.sina.com.cn/tutormall在线学习圈
http://q.blog.sina.com.cn/gsjs高三教师
http://q.ent.sina.com.cn/zhongxueyu中学语言学习
http://q.blog.sina.com.cn/xucuncun考试者
http://q.blog.sina.com.cn/edu861教育联盟
http://q.blog.sina.com.cn/jybl教育博览
http://q.blog.sina.com.cn/ks5uyuwen语文教师联盟
http://q.blog.sina.com.cn/czjy创造教育
http://q.blog.sina.com.cn/huangfachang平民家教
http://q.blog.sina.com.cn/ssljl师生零距离
http://q.blog.sina.com.cn/hexiaoming445西部教师交流
http://q.blog.sina.com.cn/xingqing03班主任工作及语文教学
http://q.blog.sina.com.cn/lgx001教育动态
http://q.blog.sina.com.cn/taoliqing桃李情
http://q.blog.sina.com.cn/duyushuangduyushuang教育话题与教育生活
http://q.blog.sina.com.cn/duyushuang通辽教育圈子
http://q.blog.sina.com.cn/shyppppp中小学教师之友
http://q.blog.sina.com.cn/mayuwen语文艺术圈
http://q.blog.sina.com.cn/hzhbp粤冀博客圈
http://q.blog.sina.com.cn/mlbc教科语文之家博客圈
注: 【高考资源网】张子君老师/整理

课件网址大全
编辑:荷塘月色
网站名称
课件网址
· 天骥课件网  http://www.cai-china.com/index.html
· 数学时空--高中数学教育网站  http://www.shuxue123.com/
·初中语文课件试卷超级论坛  http://njluyou.bbs.topzj.com/index.php
·免费课件  http://www.kj222.com
·课件论坛  http://www.kjcenter.net/bb/index.asp
·学科教育资源网http://www.topcai.com/home/down/index.asp
·师生下载站  http://www.csok.net/
·课件源文件  http://www.flacai.com/
·课件之家  http://www.caihome.com/xia/
·课件008http://www.kj008.com/
·课件中心  http://www.kjcenter.net/
·课件园  http://www.k633.net/
·瑞文课件网  http://cai.ruiwen.com/index.htm
·海岸线免费课件资源网  http://www.zh-sea.net/
·高中数学空间  http://www.mathssky.net/
·同心课件园  http://www.kejian888.com/
·育才资源网  http://www.yckjy.com/Index.html
·十二年基础教育资源网  http://www.12jy.com/
·清风课件公文网  http://www.qfsky.com/
·中学语文阅读  http://www.chinese163.com/Index.html
·高中语文在线  http://edu.zbsz.net/buguo/
·我要课件  http://www.51hkj.com/Index.html
·中国课件站  http://www.cnkjz.com/
·910课件基地   http://www.910edu.com/
·铜官山区金口岭小学  http://www.tljx.net/kejian/index.asp
·物理多媒体课件  http://www.wsbedu.com/kejian/gao1.html
·中小学教育资源中心http://edudown.net/
·东方下载   http://www.vvn.cn/
·免费教育资源网  http://www.kj111.com/
·课件大师  http://www.powercai.com/
·中学课件教程网  http://www.kjian.com/
·ABC教育社区   http://www.soabc.net/main.asp
·Flash课件中心  http://www.flashkjcenter.net/
·91课件网   http://www.91kejian.com/default.html
·91课件苑  http://www.91kjy.com/soft/index.asp
·课件资源网  http://www.flcai.com/
·斐斐课件园  http://www.ffkj.net/
·课件12资源网  http://www.kj12.com/
·莲花课件  http://www.5ykj.com/